Döküm en genel tanımı ile ergitilmiş sıvı metalin hazırlanan kalıp boşluklarına doldurulması ile gerçekleştirilen üretim yöntemidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu yöntemle üretim için öncelikle hurda ve alaşım elementlerinin ergitilmesi gerekmektedir. Ergitme işlemleri için alaşım çeşidine göre katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrik ile ısıtılan ocaklar kullanılmaktadır. Bu çalışmada metalürji sektöründe yaygınca kullanılan indüksiyon ocakları hakkında bilgi verildikten sonra sıcaklık ölçümü ve kimyasal analiz yöntemlerinden bahsedilecektir. Ayrıca spektrometre ile ara analizi belirlenen numune için ocak içerisine katılması gereken alaşım elementlerinin ilavesi ile ilgili bir uygulama yapılacaktır.